Цели и задачи фонда

Культурно-просветительский Фонд «Dialogorum»- некоммерческая организация, созданная в Венгрии.

Основными целями и задачами фонда являются:

  • содействие научному, культурному, профессиональному, деловому и учебному обмену. Изучение, сохранение, собирание и пропаганда художественного, научного и философского наследия национальных культур;
  • разработка современных, творческих и инновационных культурно-образовательных проектов с целью приобщения людей к  мировым культурам и цивилизациям, распространяя знания о них для более эффективного и успешного развития глобального сообщества;
  • изучение, сохранение и пропаганда научного и творческого наследия национальных культур, создание условий для плодотворного и  содержательного диалога между ними;
  • содействие реализации культурно-просветительских программ, способствующих языковому и культурному обмену;
  • поддержка научной и творческой молодежи, культурных и образовательных инициатив, направленных на международное сотрудничество;
  • издательская деятельность, направленная на освещение и популяризацию программ, осуществляемых и поддерживаемых Фондом;
  • организация международных проектов в области культуры, искусства и образования организация и проведение семинаров, симпозиумов, конференций, конкурсов; посредническая деятельность;
  • организация и проведение художественных и культурных экскурсионных программ

___________________________________________________________________________________________________________

Dialogorum oktatási és kulturális Alapítvány- Magyarországon székhellyel rendelkező nonprofit szervezet.

Az Alapitvány célja:
— modern, kreatív és innovatív kulturális és oktatási projektek kidolgozása azzal a céllal, hogy a
világ kultúráit és civilizációit közelebb hozzák és megismertessék, a globális közösség
hatékonyabb és sikeresebb fejlesztése érdekében;
— a tudományos, kulturális, szakmai, üzleti és oktatási csereprogramok létesítése Európa
(Oroszország és a volt szovjet tagköztársaságok) országai között
— nemzeti kultúrák tudományos és filozófiai és művészeti örökségének a tanulmányozása,
megőrzése, gyűjtése és terjesztése;

— kulturális, oktatási, irodalmi, társadalmi programok pénzügyi támogatása;
— tudományos rendezvények (konferenciák, szemináriumok) szervezése az Alapítvány által
támogatott területeken;
— tájékoztató és kiadói tevékenység, többek között médiaalapítói megjelenés; információs, kiadói
és ismeretterjesztői szolgáltatások nyújtásáért kifizetések biztosítása harmadik felek számára;
nyomtatott és audiovizuális termékek, számítógépes programok megalkotásában és
értékesítésében való segítségnyújtás
— kiadói tevékenység és ennek keretében brosúrák, könyvek, metodológia és tematikus
szakfolyóiratok publikálása;
— koncertek, előadások, kiállítások, vásárok, fesztiválok, szemináriumok, szimpóziumok,
fórumok, galériák, aukciók, versenyek, tréningek és más tevékenységek megszervezése és
lebonyolítása, amelyek az országok közötti eredményes tudományos-oktatási és kulturális
párbeszéd kialakítására irányulnak
— művészeti és kulturális kirándulások és a kulturális csereprogramok megszervezése és
lebonyolítása;

 

Социальные сети: